Fandom

Wielkopolski Słownik Pisarek

O projekcie

125stron na
tej wiki
Dodaj nową stronę
Dyskusja0 Udostępnij

Wielkopolski Słownik Pisarek to projekt badawczy Pracowni Krytyki Feministycznej Instytutu Filologii Polskiej UAM, którego pierwsza część (około 30 haseł) istniała do tej pory w formie elektronicznej na portalu internetowym pracowni. Interesuje nas zgromadzenie, opracowanie i upowszechnienie wiedzy na temat udziału kobiet w kształtowaniu kultury literackiej regionu Wielkopolski w wieku XIX i XX. Przyjęta przez nas cezura czasowa związana jest głównie ze skupieniem uwagi na czasach emancypacji i stopniowego wzrostu udziału kobiet w życiu publicznym, opartego na zwiększającym się dostępie do edukacji, zdobyciu praw wyborczych i czynnego wspierania organizacji podziemnych. Współpraca z nowopowstałym Interdyscyplinarnym Centrum Płci Kulturowej i Tożsamości UAM, w skład którego wchodzą osoby zainteresowane historią wychowania oraz badające działalność kobiet w wiekach dawnych (m.in. prof. Dorota Żołądź-Strzelczyk ze współpracowniczkami oraz prof. Jerzy Strzelczyk) pozwala mieć nadzieję, że wkrótce słownik rozszerzy się także na wcześniejsze stulecia. Chciałybyśmy także w najbliższym czasie uwzględnić pisarki najmłodsze, urodzone i tworzące w XXI wieku, czyli wpisać w projekt historycznoliteracki krytykę literacką.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki