FANDOM


Wielkopolski Słownik Pisarek to projekt badawczy Pracowni Krytyki Feministycznej Instytutu Filologii Polskiej UAM, którego pierwsza część (około 30 haseł) istniała do tej pory w formie elektronicznej na portalu internetowym pracowni. Interesuje nas zgromadzenie, opracowanie i upowszechnienie wiedzy na temat udziału kobiet w kształtowaniu kultury literackiej regionu Wielkopolski w wieku XIX i XX. Przyjęta przez nas cezura czasowa związana jest głównie ze skupieniem uwagi na czasach emancypacji i stopniowego wzrostu udziału kobiet w życiu publicznym, opartego na zwiększającym się dostępie do edukacji, zdobyciu praw wyborczych i czynnego wspierania organizacji podziemnych. Współpraca z nowopowstałym Interdyscyplinarnym Centrum Płci Kulturowej i Tożsamości UAM, w skład którego wchodzą osoby zainteresowane historią wychowania oraz badające działalność kobiet w wiekach dawnych (m.in. prof. Dorota Żołądź-Strzelczyk ze współpracowniczkami oraz prof. Jerzy Strzelczyk) pozwala mieć nadzieję, że wkrótce słownik rozszerzy się także na wcześniejsze stulecia. Chciałybyśmy także w najbliższym czasie uwzględnić pisarki najmłodsze, urodzone i tworzące w XXI wieku, czyli wpisać w projekt historycznoliteracki krytykę literacką.