FANDOM


W nowym numerze "ProArte" analizujemy, krytykujemy, recenzujemy i podpatrujemy przestrzenie nieprzyzwoite – a słowo to rozumiemy podobnie jak Bułhakow, który mawiał, że „nieprzyzwoite to częstokroć tylko synonim niezwykłego”. Przyglądamy się więc nie-patetycznej przestrzeni miasta widzianej kobiecymi oczyma (Krakowski Szlak Kobiet); zachwycamy się równie niepatetycznym spojrzeniem Szczygła na zlaicyzowanych Czechów (Zrób sobie raj); dajemy się uwieś(ź?)ć w świat niby-stagnacji oglądany przez filo-bałkańskie oczy Stasiuka (Dziennik pisany później) oraz przedzieramy się przez oniryczne przestrzenie poetyckości Zadury, Wiedemanna i Kierca. Dochodzą do tego przestrzenie miłości – tej najboleśniejszej, bo rozgrywającej się między dwojgiem wybitnych intelektualistów Celanem i Bachmann (Czas serca) i tej najdziwniejszej, bo dotyczącej relacji babciano-wnuczanej (Kasika Mowka). Razem z Tomaszem Piątkiem boleśnie stąpamy po „naszej” postromantycznej mitomanii (Wąż w kaplicy), choć prawdziwym „Królem bólu”okazuje się Dukaj, oferujący nam wgląd w – co za przypadek! – 15 lat swojej fantastycznej twórczości zawartej w ośmiu science-powieściach. http://proarte.net.pl/