FANDOMBrodowska Halina

Broniewska z Kunigów Janina

Brzeska Wanda

Byczewska Krystyna

Danielewska Lucja

Dąbrowska Maria

Iłłakowiczówna Kazimiera

Jarecka Gustawa

Kofta Krystyna

Komornicka Maria

Koszutska Maria

Latawiec Bogusława

Leszczyńska-Mittelstaedt Maria Emilia

Luksemburg Róża

Łączyńska Amelia

Malewska Hanna

Miłobędzka Krystyna

Najwer Ewa

Popowska Jadwiga

Smolenko Anna

Szeptycka Jadwiga

Morozowicz-Szczepkowska Maria

Szymborska Wisława

Wasik Wanda

Wężyk Paula

Wicherkiewiczowa Maria Julia ze Sławskich

Wielopolska Maria Jehanne

Żółtowska Janina z Puttkamerów

Żylińska Jadwiga